SEKOS Morava, a.s.

Naše specializace

Firma se převážně specializuje na strojní a ruční čištění komunikací, chodníků a veřejných ploch včetně zimní údržby, opravy komunikací a chodníků včetně jejich celkových rekonstrukcí a výstavby nových, oprav a výstavby kanalizací, pokládky všech druhů dlažeb a obrubníků, pokládky živičných směsí, údržbu a instalaci dopravního značení. Firma rovněž zajišťuje výrobu a instalaci všech druhů odpadkových košů, jejich vyprazdňování a údržbu ostatního městského vybavení.

K zajištění jednotlivých činností je firma vybavena svou strojní technikou, mechanizmů a strojů potřebných k vlastní činnosti a vlastním servisním provozem. K zabezpečení produktivity práce a operativního nasazení požadované techniky jsou naši zaměstnanci vybaveni mobilními telefony. Výše uvedené činnosti provádíme pro jednotlivé městské obvody Ostravy a současně jsme kapacitně zabezpečovali ArcelorMittal Ostrava a.s., komplexní letní a zimní údržbu veškerých komunikací již od roku 1990. Dále zabezpečujeme čištění komunikací, parkovišť a chodníků včetně zimní údržby celého ÚMOb-Jih v Ostravě, ČEZ Aréna, Maxion Wheels Czech s.r.o., BorsodChem MCHZ a mnoho dalších. Vzhledem ke zkušenostem z této oblasti služeb Vám navrhneme optimální řešení k zajištění požadovaných činností tak, aby naše případná spolupráce vedla k oboustranné spokojenosti.

 

 

V případě Vašeho zájmu o využití našich služeb zpracujeme na jednotlivé činnosti, jako je zimní údržba a letní čištění komunikací a ploch termínové harmonogramy tras, které budou zaručovat plnění veškerých Vámi požadovaných činností co do rozsahu prací, tak i dohodnutých termínů. Zpracované trasy budou rovněž podkladem pro fakturaci a příslušnou kontrolu.

 

Rychlý kontakt

 

+420 737 283 705

davidsekos@seznam.cz

Vytvořeno systémem web-rychle.cz